Sunday, May 3, 2009

Lawatan k Mazium Topkapi, Istanbul
Terlalu banyak dokumen yang boleh diketahui dari muzium ini, peninggalan pedang Rasullah, Khalifah Arrasyidin, boleh dilihat. Perkakasan dan peralatan dari permata, emas, perak kegunaan pemerintah/sultan amat mengagumkan. Begitulah ciri-ciri keruntuhan dapat ditelah dengan mnggunakan barang-barang yang amat mewah tersebut.

No comments: