Wednesday, December 31, 2008

SOLAT TAHAJUD - penyelesaian penyembuhan berbagai penyakitAlhamdulillah telah habis baca buku karangan prof dr Mohammad Salleh, gurubesar fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.beliau juga membuka Klinik Terapi Solat tahajud di Masjid Al Akbar,Surabaya.Buku ini adalah lanjutan buku ilmiah tesis kedoktoran beliau yang berkaitan dengan pembuktian medical solat tahajud. Buku ini pula membimbing para pembaca ke arah amali solat tahajud. Beberapa testimoni penyembuhan pelbagai penyakit dipaparkan. Selain itu buku ini juga mampu manjadi media menyelesaikan pelbagai persoalan hidup.

Berguna untuk amalan semua, wawasan tahun baru agar insan ini terus istiqamah untuk melakukan solat tahjud sekerap mungkin.

No comments: