Thursday, January 1, 2009

Misteri di sebalik khitan wanita
Dr Maryam Ibrahim Hindi penulis buku ini melontarkan pertanyaan (suntingan kulit belakang buku)...sudahkah putri anda dikhitan?. Khitan bagi lelaki adalah amalan mesti. Khitan bagi wanita belum banyak buku secara detail membahaskannya. Tulisan beliau dalam bukunya ini memaparkan berkaitan manfaat khitan wanita menurut tinjauan syar'i dan perubatan di samping menengahkan kritikal ilmiah terhadap pelarangan khitan wanita di mesir...

Penulis tertarik untuk membeli dan seterusnya membaca buku ini, kerana di kelilingi ramai cucu-cucunda puteri!!!! Penulis juga menyarankan supaya adakan satu penyelidikan terperinci manafat dan kesan akibat khitan wanita ini...

1 comment:

Yin said...

dikelilingi semua puteri2 yg belum dikhitankan....

fatih dgn arifah dah ke?