Wednesday, October 8, 2008

KATA -KATA ORANG TUA - Ciri-ciri insan bermuamalah

Kata orang

Di dalam majlis bermuka manis
Di dalam helat duduk bersifat
Di dalam rumah beramah tamah
Di dalam dusun tuntun menonton
Di dalam kampung tolong menolong
Di dalam negeri beri memberi
Di dalam kota rasa merasa
Yang jauh mula nampak
Yang dekat mula bersua
Yang tinggi menahan angin
Yang rendah menahan lapah
Yang didahulukan selangkah
Yang ditinggikan seranting
Yang dilebihkan serambut
Yang dimuliakan sekuku
Bila duduk, duduk berguru
Bila tegak, tegak bertanya
Bila bercakap, cakap beradat,
Bila diam, diam berisi.

No comments: