Tuesday, October 21, 2008

Perkongsian - akauntabiliti pemimpin - pertimbangan yang perlu difikirkan atau tindakan susulan untuk menambah baik organisasi

Maklum Balas Guru-guru & Staf sebuah sekolah swasta
Jawapan beberapa soal selidik yang diedarkan pada 13 September 2008
Sempena Perkembangan Staf sekolah tersebut

2. Apakah yang saya tidak suka tentang kerjaya
yang saya buat sekarang?A Kerja banyak/tekanan-Kerja lain drp mengajar 32%
B Banyak penilaian/peperiksaan.Masa belajar panjang 5%
C Kemudahan guru kurang 5%
D guru perempuan @tak harap bantuan luar 2%
E Pengetahuan diri kurang/jawatan -seni 15%
F Gaji tak setimpal/Gaji dipotong 6%
G Pengurusan berkira-dari segi tuntutan/xprofessional 9%
H Pemberitahuan saat akhir/program x tersusun 4%
I Ada gap/hubungan pentadbir -staf 7%
J Tiada masalah 10%
K Pelajar bermasalah/pelbagai karenah/tak boleh rotan 5%

3 Apakah yang menarik minat saya suka bekerja di sini?

A Saham akhirat 10%
B Dekat rumah 3%
C Dapat tambah ilmu islami /bidang baru–vision 33%
D Keakraban/suasana Islami/pelajar 54%


4 Apakah perkara yang tidak menarik minat saya bekerja di sini?


A Gaji tidak memuaskan –tiada elaun tambahan 17%
B Pentadbir tidak share vision/Jaga Kebajikan/
tidak berhikmah/autokratik/tak teratur 28%
C Tiada usaha utk kekalkan guru/out door aktiviti 5%
D Syahksyiah kurang baik –mengumpat/tak mesra 10%
E Beban tugas/masalah kesihatan/Masa Cuti bekerja 12%
F Kurang ilmu/ kemudahan sokongan P@P/konflik 10%
G Banyak arahan –berubah-ubah/hubungan kurang baik 15%
H Dakwah Fardhiah kurang/perlu up grade 3%


5 Apakah 3 perkara penting yang saya lihat perlu
dikekalkan dalam organisasi ini?


A Ada Kursus & bengkel berterusan 14.9%
B Cuti & Masa fleksibal/cuti ada program 3.5%
C Pentarbiyahan/usrah guru @murid SPPM @PSFM 30.7%
D Wawasan Sekolah/guru dedikasi/guru lelaki ditambah 5.3%
E Keakraban/adakan perjumpaan utk selesai Masalah 15.8%
F Gaji/Elaun Kekal @tambah/ada elaun lebih masa 10.53%
G Kursus Pedagogi m/p 7.0%
H Pembangunan/Gotong-royong/keselamatan 3.5%
I Agihan kelas/ Bimbing murid sekurang2 2 tahun 1.75%
j Kebajikan guru 7.02%


6 Apakah 3 perkara penting yang saya inginkan terhadap kerja-kerja yang saya
lakukan?


A Pengiktirafan/ pensijilan/dihargai/kerjasama 13.53%
B Naik gaji-kekal guru@ Tambah Elaun 12.03%
C Buat SKT/SOP 2.26%
D Baiah soleh/solehah 3.76%
E Keazaman yang tinggi/kecekapan/kualiti 3.76%
F Perlu jaminan kerjaya/tepati janji/syura bersama 3.76%
G Tambah bilangan guru 3.01%
H Hubungan Baik-ambil tahu masalah-Ada tolak ansur 15.79%
I Permuafakatan luar –sekolah/PPD/JPN/KPM/LP 3.76%
J Kursus Islami/P @P/usrah 8.27%
K Bina Surau/Tambah prasarana/BBM 9.76%
L Pengurusan yang lebih canggih-ICT/profesional 3.01%
M Penjelasan/penerangan P@P serta tugasan jelas 3.76%
N Kepercayaan/empowerment kurang/hubungan/keterlibatan 8.27%
O Kewangan 3.01%
P Disiplin/rotan/masa belajar panjang 2.26%

No comments: